Implică-te

Un nou proiect de hotărâre de Consiliu Local ințiat de consilierii PNL Sector 2

Un nou proiect de hotărâre de Consiliu Local ințiat de consilierii PNL Sector 2

Un nou proiect de hotărâre de Consiliu Local ințiat de consilierii PNL Sector 2 în sprijinul contribuabililor din sector, prin care se modifica procedura de eliberare a autorizațiilor de funcționare pentru agenții economici

Consilierii locali PNL SECTOR 2 pregătesc o nouă inițiativă în sprijinul contribuabililor din sector, debirocratizând și simplificând procedurile pentru obținerea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București.
În momentul de față, solicitanții trebuie să prezinte o serie de documente și acte pentru care autoritățile locale din Sectorul 2 al Muncipiului București nu au competențe legale de verificare.
Procedura de autorizare a activităţii unităților de alimentație publica cuprinde și elemente ce exced competențele de verificare și control ale Poliţiei Locale Sector 2, astfel raspunderea administrației poate fi doar în limita competențelor și atribuțiilor de control date prin lege.
Autoritatile care pot aproba functionarea persoanelor juridice sunt: DSV (Direcția Sanitar Veterinară), DSP (Direcția de Sănătate Publică), MEDIU, ITM conform Legii 359/2004.
Prin noul proiect de hotărâre nu se vor mai solicita:
-copie după autorizația sanitară de funcționare emisă de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;
– copie după autorizația sanitar veterinară de funcționare emisă de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranața Alimentelor București;
– copie aviz/autorizație emisă de Agenția pentru Protecția Mediului;
– copie aviz/autorizație de securitate la incendiu (P.S.I.) emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov;
– copie autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă București.
În acest fel, activitățile economice în cadrul sectorului 2 vor fi stimulate printr-o continuă simplificare și debirocratizare, fără a se neglija interesele consumatorilor.